Turkish documentation


There is currently no video tutorial available for this language, if you want to submit one please contact @Sam#9452 on Discord.


Voice Commands
Voice Command Description Example usage
voice lock Kanalınızı kilitler. Yani izin vermediğiniz kişiler kanalınıza giremez. [Belirli bir kişiye izin vermek için: voice allow <@kişi>] .voice lock
voice unlock Kanalın kilidini açar. .voice unlock
voice name <name> Kanal adını değiştirir. .voice name Lounge
voice limit <number> Kanalınıza en fazla kaç kişinin katılabileceğini ayarlar. .voice limit 5
voice permit/allow <@user> Belirli kullanıcının kanalınıza katılmasına izin verir. .voice permit @sam
voice reject/deny <@user> Belirli bir kullanıcının kanalınıza katılmasını engeller. .voice reject @sam
voice claim Kanal sahibi, kanaldan ayrıldıktan sonra hak talebinde bulunun. .voice claim
voice text * Ses kanalınızın yanında geçici bir metin kanalı oluşturur. .voice text
voice ghost/unghost * Kanalınızın görünmez/görünür yapar. .voice ghost
voice invite <@user> * Kanalınızı gizlediğiniz de bir kullanıcıya davet bağlantısı gönderin. .voice invite @sam
archive * Geçici metin kanallarını arşivler. (yani silinmezler) .archive
General Commands
General Command Description Example usage
myprefix Sunucu için geçerli Önek'i gösterir. @voicemaster myprefix
aboutme Bot hakkında bilgi verir. .aboutme
stats Bot kullanımıyla ilgili istatistikleri verir. .stats
ping Botun Gecikme süresini gösterir. .ping
invite Botu sunucunuza davet edebilmeniz için bir bağlantı verir. .invite
resetme Tüm ayarlarınızı sıfırlar. .resetme
Admin Commands
Admin Command Description Example usage
voice setup Geçici oda sistemini kurar. .voice setup
voice setup sequence * Sıralı kanallar oluşturur. .voice setup sequence
voice setup clone * Önceden belirlenmiş Adlara ve Limitlere sahip kanallar oluşturur. .voice setup clone
setprefix <prefix> Sunucu için geçerli Önek'i değiştirir. .setprefix !
resetserver Sunucu ayarlarını sıfırlar. .resetserver
settext <message> * Belirtilen mesajı yeni açılan geçici metin kanalında paylaşır. .settext check out our social medias ...............
Commands marked with a * are only available with our premium bot VoiceMaster+ available at voicemaster.xyz.